Карта на сайта | Размер: -A A A+
Издаване на удостоверение по ЗКИР

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ.

Необходими документи:

  • Заявление
  • Документ за собственост
  • Геодезическо заснемане
Срок на услугата
2

( 30 работни дни ) 10.00 лв.
Начин на плащане
3
Допълнителна информация за плащане по банков път
Mясто за получаване на услугата
4
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.