Карта на сайта | Размер: -A A A+

Условия за ползване

Достъп до портала за електронни услуги можете да осъществите като:

  • Нерегистриран потребител – може да разглежда страниците на портала, да преглежда административните услуги, да изтегли формуляри за тях, но не може да подава заявления за тези услуги
  • Регистриран потребител – притежава правата на нерегистрирания потребител, но може да достъпва профила си, да заявява електронни услуги онлайн, да следи статуса на подадените заявления, да плаща по електронен път за електронни услуги

С регистрацията си и въвеждането на данните си в заявлението за услуга Вие се съгласявате да ги предоставите на общината за обработване.

За да ползвате услугите трябва да се регистрирате и да си създадете профил в портала. За целта трябва да кликнете върху секция „Регистрация”, която се намира в главното меню на портала. Трябва да се попълнят необходимите полета, като тези, отбелязани със знака * са задължителни.

За да се регистрира, потребителят трябва да попълни регистрационната форма, достъпна в секция "Регистрация" на главното меню.

  • В зависимост от избора дали се регистрирате като физическо или юридическо лице, формата ще се прзареди с необходимите полета.
  • Паролата трябва да е минимум 8 символа и е добре да съдържа латински букви – малки и главни, и цифри.
  • Поле за въвеждане на код за сигурност (CAPTCHA код) – кодът е трудно четим за роботи и се използва, за да се предотврати възможността роботи да извършват действия, които биха навредили на сигурността на системата.
  • Профилът се активира автоматично.

След като сте се регистрирали успешно можете да влезете в портала и да подадете заявление за услуга.

Вход с потребителско име и парола

Осъщестява се, като се въведе потребителско име и парола в полетата "Вход за регистрирани потребители". При правилно въведени потребителско име и парола на потребителя се позволява достъп до неговия профил.

Вход с Универсален електронен подпис 

Потребителите, които ползват УЕП, ще могат да влизат в системата с електронния си подпис. За целта те трябва да са се регистрирали. При натискане на бутон „Вход с УЕП” системата идентифицира собственика на електронния подпис. Всички действия, извършвани от потребителя, идентифициран с УЕП, минават през https протокол.  

Портала предлага два вида услуги:

Сертифицирани и активни в ЕСОЕД услуги - избират се от меню “Онлайн услуги” и  могат да се заплатят по електронен път чрез E-Pay. 

Несертифицирани услуги - избират се от меню “Административни услуги”, могат да се платят по банков път или на място в общината.  

За да се извърши плащане на услугата по електронен път регистрирания потребител е нужно да има регистрация в системата на е-Рау. Ако потребителят е избрал да заплати услугата по банков път данните за банкова сметка се показват в иконата. 

Можете да прикачвате файлове с формуляр за заявление на услугата и други документи с големина до 2 Mb и със следните формати: doc, docx, xls, xlsx, pdf, eml. 

Отговорността за съдържанието и достоверността на данните попълнени в заявленията за услуги изтеглени от портала и в електронните форми за заявяване на услуга, както и за прикачените допълнителни файлове с документи е на заявителя.

Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.