Карта на сайта | Размер: -A A A+
Удостоверение за наличие или липса на задължение по ЗМДТ

Удостоверение за наличие или липса на задължение по ЗМДТ

Срок на услугата
2

( 14 работни дни ) 4.00 лв.
Начин на плащане
3
Допълнителна информация за плащане по банков път
Mясто за получаване на услугата
4
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.