Карта на сайта | Размер: -A A A+
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак дубликат

Целта на настоящата услуга е чрез надлежно официално удостоверение, издадено от съответната община или кметство, да се удостовери че на определена дата е сключен граждански брак между посочените в удостоверението лица.


Документа се  издава въз основа на регистрите на населението в общината в която е сключен гражданския брак.


Необходими документи:

  1. заявление по образец
  2. документ за самоличност на един от съпрузите/ заявителя
  3. нотариално заверено пълномощно, в случай, че е упълномощено друго лице
Срок на услугата
1

( 10 работни дни ) 1.30 лв.

( 1 работни дни ) 2.00 лв.
Начин на плащане
2
Mясто за получаване на услугата
3
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.