Карта на сайта | Размер: -A A A+
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт

Необходими документи

 

1. съобщение за смърт, изготвено от лекар

2. документ за самоличност на починалото лице

3. документ за самоличност на обявителя/заявителя

 

Издаването на препис-извлечение от акт за смърт за първи път е безплатно, за втори и следващ път е платено.

 

Срок на услугата
2

( 10 работни дни ) 1.30 лв.

( 1 работни дни ) 2.60 лв.
Начин на плащане
3
Допълнителна информация за плащане по банков път
Mясто за получаване на услугата
4
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.