Карта на сайта | Размер: -A A A+
Издаване на дубликат на квитанция за платен данък

С предлаганата услуга се издава дубликат на вече издадена квитанция за платени данъчни задължения към община Стамболово за посочен от заявителя период.

Необходими документи:

  1. искане по образец
  2. документ за самоличност

 

 

 

Срок на услугата
1

( 7 работни дни ) 2.00 лв.

( 3 работни дни ) 4.00 лв.
Начин на плащане
2
Mясто за получаване на услугата
3
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.