Карта на сайта | Размер: -A A A+
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината

 

Удостоверява факти и обстоятелства, налични в информационната система на общината. Издаването на този документ удостоверява на наличието или липсата на данъчни задължения към община Стамболово. Издаденото удостоверение е валидно към датата на издаването му.


Необходими документи:

  1. искане по образец
  2. документ за самоличност
Срок на услугата
1

( 14 работни дни ) 4.00 лв.
Начин на плащане
2
Mясто за получаване на услугата
3
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.