Карта на сайта | Размер: -A A A+
Възстановяване или промяна на име

Необходими документи

1. заявление по образец - нотариално заверено (за непълнолетните заявлението се подписва от двамата родители)

2. документ за самоличност

3. удостоверение за раждане – оригинал

4. заверено ксерокопие на акт за раждане и акт за граждански брак

 

Срок на услугата
1

( 10 работни дни ) 2.00 лв.

( 1 работни дни ) 4.00 лв.
Начин на плащане
2
Mясто за получаване на услугата
3
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.