Карта на сайта | Размер: -A A A+
Приемане на заявления за издаване на пропуск със знак “инвалид” за паркиране на територията на общината

Нормативно необходими комплектоващи документи (копия) за стартиране на услугата: Заявление, Решение на ТЕЛК

Срок на услугата
1

( 7 работни дни ) 0.00 лв.
Начин на плащане
2
Mясто за получаване на услугата
3
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.