Карта на сайта | Размер: -A A A+
Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Нормативно необходими комплектоващи документи (копия) за стартиране на услугата: Заявление по образец; Удостоверение за регистрация; Списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства - на хартиен носител; Копия от удостоверенията за годност на автомобилите, включени в списъка; Копия от удостоверенията "Водач на лек таксиметров автомобил"; Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване

Срок на услугата
1

( 14 работни дни ) 5.00 лв.
Начин на плащане
2
Mясто за получаване на услугата
3
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.