Карта на сайта | Размер: -A A A+
Издаване на удостоверение за установени жилищни нужди

Нормативно необходими комплектоващи документи (копия) за стартиране на услугата: Декларация по чл.8,  Данъчна декларация за налични имоти и оценката им,  Удостоверение от ПК – за налични земеделски земи и гори,       Удостоверение за дохода за 1 година назад,  Заявление- свободен текст,  При наличие на кола – копие от застрахователната полица

Срок на услугата
1

( 30 работни дни ) 5.00 лв.
Начин на плащане
2
Mясто за получаване на услугата
3
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.