Карта на сайта | Размер: -A A A+
Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ

Нормативно необходими комплектоващи документи (копия) за стартиране на услугата:
- Заявление по образец;
- Документ за собственост;
- Строително разрешение;
- Геодезическо заснемане Съгласно Наредба №3 към ЗКИР

Срок на услугата
1

( 30 работни дни ) 10.00 лв.
Начин на плащане
2
Mясто за получаване на услугата
3
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.