Карта на сайта | Размер: -A A A+
Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Нормативно необходими комплектоващи документи (копия) за стартиране на услугата:
-    Решение на Поземлена комисия - първично;
-    Скица със заснет имот от лицензиран геодезист
-    Удостоверение от наследници.

Цена:  10.00 лв. за скица + 5.00 лв. за удостоверение

Срок на услугата
1

( 30 работни дни ) 15.00 лв.
Начин на плащане
2
Mясто за получаване на услугата
3
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.