Карта на сайта | Размер: -A A A+
Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

Нормативно необходими комплектоващи документи (копия) за стартиране на услугата: Преведени и легализирани документи от чужбина съответно за станалото събитие

Срок на услугата
1

( 10 работни дни ) 1.30 лв.

( 1 работни дни ) 2.60 лв.
Начин на плащане
2
Mясто за получаване на услугата
3
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.