Карта на сайта | Размер: -A A A+
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху нежилищните имоти, придобити от предприятия

Нормативно необходими комплектоващи документи (копия) за стартиране на услугата: Декларация по чл.14 и чл.17 от ЗМДТ, Копие от документа за придобиване, квитанция за платен данък от предишния собственик

Срок на услугата
1

( 1 работни дни ) 2.00 лв.
Начин на плащане
2
Mясто за получаване на услугата
3
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.