Карта на сайта | Размер: -A A A+
Справка за заведен документ

Посредством тази онлайн форма можете да изпратите Вашите заявления за справка за заведен документ до общинската администрация.След получаване на Вашия сигнал, упълномощени да извършат проверката лица ще се свържат с Вас на посочените от Вас адрес и телефон. В случай, че сте представили неверни лични данни и контактът с Вас не е възможен, сигналът или жалбата ще се считат за неприети и няма да се разглеждат.

Срок на услугата
1

( 5 работни дни ) 0.00 лв.
Начин на плащане
2
Mясто за получаване на услугата
3
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.