Карта на сайта | Размер: -A A A+
Подаване на жалби, предложения и сигнали за корупция

Посредством тази онлайн форма можете да изпратите Вашите сигнали, жалби и предложения до общинската администрация.След получаване на Вашия сигнал, упълномощени да извършат проверката лица ще се свържат с Вас на посочените от Вас адрес и телефон. В случай, че сте представили неверни лични даннни и контактът с Вас не е възможен, сигналът или жалбата ще се считат за неприети и няма да се разглеждат.

Срок на услугата
1

( 30 работни дни ) 0.00 лв.
Начин на плащане
2
Mясто за получаване на услугата
3
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.