Карта на сайта | Размер: -A A A+
Издаване на удостоверение за постоянен адрес

 

Целта на настоящата услуга е чрез надлежно официално удостоверение, издадено от съответната община или кметство да се удостовери постоянния адрес избран от лицето и отразен в регистрите на населението. Удостоверението се  издава въз основа на регистрите на населението в общината или кметството по постоянния адрес на заявителя.


Необходими документи:

  1. заявление по образец
  2. документ за самоличност на заявителя
  3. нотариално заверено пълномощно, в случай, че е упълномощено друго лице
  4. домумент за собственост на имота
  5. декларация за съгласие от собственика

 

Срок на услугата
2

( 10 работни дни ) 1.00 лв.

( 1 работни дни ) 2.00 лв.
Начин на плащане
3
Допълнителна информация за плащане по банков път
Mясто за получаване на услугата
4
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.