Карта на сайта | Размер: -A A A+
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт- за втори и последващ път

Необходимо е подаване на заявление по образец, представяне на документ за самоличност и проверка на правен интерес

Срок на услугата
2

( 10 работни дни ) 1.30 лв.

( 1 работни дни ) 2.60 лв.
Начин на плащане
3
Mясто за получаване на услугата
4
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.