Карта на сайта | Размер: -A A A+
Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследството

Необходимо е подаване на заявление па образец, удостоверение за наследници ,декларация по чл.32 от ЗМДТ.

Срок на услугата
2

( 7 работни дни ) 2.00 лв.

( 3 работни дни ) 4.00 лв.
Начин на плащане
3
Mясто за получаване на услугата
4
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.